J    É l e t     a    t a n u l ó s z o b á n   J (képek, videók lejjebb)

http://www.okosdoboz.hu          http://gyakorolj.hu          quizlet (evsz-k 5-6-7)

 

Endre bácsi mini gyakorló programjai a tanulószobásoknak (nem grafikus):                                                                                                                       

/kizárólag a tanulószobán, angol szakkörökön és rajz órákon működnek/

Angol 5-6. Induló 100 szó, kifejezés, mondat

Angol 5-6. Zoom Lesson 1-1

Angol 5-6. Zoom Lessons 1-2

Angol 5-6. Zoom Lessons 1-3

Angol 5-6. Zoom Lessons 1-4

Angol 5-6. Zoom Lessons 1-5

Angol 5-6. Zoom Lessons 1-6

Angol 5-6. Személyes névmások esetei  

Angol 5-6. Főnév állítása, tagadása, kérdezése

Angol 5-6. Igék jelentése

Angol 5-6. To have, to be, to do igék állítása, tagadása, kérdezése (kij.mód, jelen idő)

Angol 5-6. Normál ige ragozása, tagadása, kérdezése (kij.mód.jelen.idő)

Angol 5-6. Kérdőszavak  

Angol 5-6. Előljárószavak

Angol 5-6. Elöljárószavak példái mondatokban

Angol 7-8. Társalgás 1 – Legfontosabb szavak és kifejezések - start

Angol 7-8. Társalgás 2. – Köszönés, megszólítás, bemutatkozás

Angol 7-8. Társalgás 3. – Rokonok

Angol 7-8. Társalgás 4. – Tetszés, nem tetszés kifejezése

Angol 7-8. Társalgás 5. – Köszönet, válaszok, bocsánatkérés

Angol 7-8. Társalgás 6. – Kérések

Angol 7-8. Társalgás 7. – Helyeslés, visszautasítás

Angol 7-8. Társalgás 8. – Jókívánságok, üdvözletek

Angol 7-8.: Igék simple past alakja

Angol 7-8. igék past participle alakja

Angol 7-8. Módbeli segédigék állítás, kérdezés, tagadás Kijelentő mód, jelen idő)

Angol 7-8. Igemódok, idők, számok, személyek (simple+cont)

Angol 7-8. Igemódok, idők, számok, személyek (simple)  

Angol 7-8. Igemódok, idők, számok, személyek (continuous)

Angol 7-8. To have, to be, to do igék állítása, tagadása, kérdezése  (minden módban, időben)

Angol 7-8. Normál ige állítása tagadása. kérdezés (minden módban, időben)

Angol 7-8. Módbeli segédigével kapcsolt normál ige - állítás tagadása. kérdezés (minden módban, időben)

 

Fizika-7: Fizikai mennyiségek neve jele.–

Fizika-7: Fizikai mennyiségek neve, mértékegysége

Fizika 7. Fizikai mennyiségek jele, mértékegysége

Fizika 7. Képletek

Fizika 8. Fizikai mennyiségek neve jele. 8.  

Fizika 8. Fizikai mennyiségek .neve, mértékegysége

Fizika 8. Fizikai mennyiségek jele, mértékegysége.

Fizika 8. Képletek

 

Földrajz: Magyarország megyéi, megyeszékhelyei, fontosabb helyei GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Földrajz: Európa országai, fővárosai, fontosabb helyei GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Földrajz: A világ országai, fővárosai, fontosabb helyei GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

 

Kémia 7: Elemek vegyjele

Kémia 7: Vegyületek képlete

Kémia 7: Reakciók egyenletei

Kémia 8: Elemek vegyjele

Kémia 8: Vegyületek képlete

Kémia 8: Reakciók egyenletei

 

Matematika: Mértékváltás 5.o.

Matematika: Képletek 6.o.

Matematika: Képletek 6-7.o.

Matematika: Képletek 6-7.o. (nehezebb módon)

Matematika: Képletek 6-7-8.o.

Matematika: Képletek 6-7-8.o. (nehezebb módon)

Matematika: Vonalidomok, síkidomok, téridomok felismerése GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Matematika: Szögek felismerése GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Matematika: Melyik test palástja? GRAFIKUSA (2009-2020-as tanévben)

Matematika: Középpontos tükrözés (videó) (EXTERN-OFFLINE)

Matematika: Szakaszfelező merőleges szerkesztés (videó)  (EXTERN-ONLINE)

Matematika: 32 szerkesztés (videók) (EXTERN-ONLINE)

 

Német: Számjegyek

Német: Üdvözlések, megszólítások és búcsúzások

Német: Ismerkedés és megértés

Német: Kérések, parancsok, javaslatok

Német: Köszönet, elégedettség, bocsánatkérés, tévedés és sajnálkozás

Német: Belegyezés, egyet nem értés, elutasítás

Német: Színek, méretek és tulajdonságok

Német: Kérdések

Német: Évszakok, hónapok, napok, napszakok

Német: Időmeghatározás (kifejezések, mondatok)

Német: Elöljárószavas kérdőszavak

Német: Kérdőszavak példamondatokkal

Német: Pontos idő kifejezése

Német: Elöljárószavak jelentése

Német: Előljárószavak esetvonzata

Német: Főnév, melléknév, névelő ragozása

Német: Haben, sein

Német: Kijelentő mód jelen idő

Német: Személyes névmások

Német: Személyes névmások esetei

Német: Normál ige: Igemódok, idők, számok, személyek

 

Nyelvtan: alanyeset, tárgyeset, részes eset, birtokos eset, mód, idő, szám, személy

 

Rajz 5.: Fogalmak

Rajz 5.: Művészettörténet: - kor – alkotásokGRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Rajz 6.: Fogalmak

Rajz 5-6.: Fogalmak

Rajz 6.: Művészettörténet: - kor – stílusalkotókalkotásokGRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Rajz 7.: Fogalmak

Rajz 5-6-7.: Fogalmak

Rajz 7.: Művészettörténet: - kor - stílusalkotókalkotásokGRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

Rajz 8.: Fogalmak

Rajz 5-6-7-8.: Fogalmak

Rajz 8.: Művészettörténet: - kor – stílusalkotókalkotások GRAFIKUSAN (2019-2020-as tanévben)

 

 

Történelem: 5.: évszámok

Történelem: 6.: évszámok

Történelem: 7.: évszámok

Történelem: 8.: évszámok

Történelem: 5-6. évszámok

Történelem: 5-6-7. évszámok

Történelem: 5-6-7-8. évszámok

Történelem: Személyek 7.o.

Történelem: Személyek 8.o.

Történelem: Személyek 7-8.o.

Történelem: Fogalmak 7.o.

Történelem: Fogalmak 8.o.

Történelem: Fogalmak 7-8.o.

Történelem: Tipográfiai ismeretek 7.o.

Történelem: Tipográfiai ismeretek 8.o.

Történelem: Tipográfiai ismerek 7-8.o.

Történelem: Szállóigék, híres idézetek 7.o.

Történelem: Szállóigék, híres idézetek 8.o.

Történelem: Szállóigék, híres idézetek 7-8.o.

 

KÉPEK, VIDEÓK  A TANULÓSZOBA ÉLETÉBŐL :

 

2019.02.20.

Téli diákönkormányzati túra hó nélkül

2019.01.17.

Beálltunk csoportfotóhoz

2019.01.16.

Levente és „tanítványai” J

2019.01.09.

„nem szabad átlépni a küszöböt …!   😊

 

2018.11.18.

Németh Balázs és Homlok Bence énekel és játszik a számítógépen egyszerre együtt J